Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:24 – within learning the vocabulary there’s a period of silence

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

within learning the vocabulary there’s a period of silence 

the images

poetry borrows

a distraction

a mix of mood and rhythm

poetry now and then call upon the names

of not just lovers but nemesis

so they shall ever die

.

the idea of silence

not all could feel

now

nor in the days to come

like November twentieth for instance

those who were aware of the origin of death

a kind of freedom that was not real

.

time

has to be poetry’s idea

otherwise poetry won’t be celebrated

otherwise poetry will abandoned in the middle of nowhere

to cry the entire night

.

it’s a miracle

language did not stray too far

if poetry won’t provide it with a bus ticket

poetry opens up with Latin 

as she would open the gifts on her wedding day

like the dictionary poetry knows off by heart

saying it out loud, practised the pronunciations

.

a table is a noun, and the lamp lights up a flat surface

the broken vase mother did sang

a lullaby long ago.

picture frames (plural):flickering

like her eyes

bitter in thoughts of poetry’s deceitfulness

.

the complications

forms an infinite absence

like a flower vase – poetry will never

compromise when it comes to the past, so it may return

to its mother. After the silent

waiting

.

in the end, the emptiness

depends on the abstraction of poetry

never stops: to be

or not to be?

never thoughtless

never free from injury

.

you won’t know if poetry has lost the battle

when nothing is forgotten

poetry knows how it will all unravel

it’s simple, since destiny has been bestowed upon poetry by the all mighty

the vocabulary remains silent

.

life has to be more than that

in the discovery of all possible end 

if any word in the vocabulary were not learnt off by heart

it’s there in the air

what it wanted to say

the words we may 

for each other noted

____

một khoảng im lặng trong lúc học từ vựng

các hình ảnh

thơ vay mượn

chơi trò đánh lừa

bằng cách nhào lộn các giai điệu

đôi khi thơ phải gọi tên

không chỉ người yêu mà cả kẻ thù

để bọn chúng thành bất tử

.

ý nghĩ im lặng

không phải ai cũng có thể nghe thấy

hôm nay

và những ngày sắp tới

như ngày 20 tháng 11 chẳng hạn

những người hiểu cái chết bắt đầu

từ một thứ tự do không có thật

thời gian

nó phải là một ý tưởng của thơ

không thôi thơ không được hoan nghênh

không thôi thơ lênh đênh

suốt đêm và khóc

đó là phép màu

ngôn ngữ không bao giờ lang thang đi xa

nếu thơ không mua vé tàu cho nó

thơ mở bảng chữ cái la-tinh

như nàng mở gói quà ngày cưới

như quyển từ điển thơ học thuộc

và nói to để tập phát âm

.

cái bàn là một danh từ, và ánh đèn thì chiếu lên mặt phẳng

chiếc bình vỡ mẹ đã hát

bài hát ru ngày xưa…

những khung hình (danh từ số nhiều): nhấp nháy

như ánh mắt nàng

cay đắng vì nghĩ thơ lừa dối

những rắc rối

tạo thành sự vắng mặt vô hạn

như chiếc bình hoa – thơ không bao giờ có thể

thoả thuận với quá khứ để quay về

với mẹ. Sau khi đã chờ

đợi rất lặng lẽ

cuối cùng, khoảng không trống rỗng

phụ thuộc vào sự trừu tượng của thơ

không ngừng: tồn tại

hay không tồn tại?

không ngừng suy nghĩ

không ngừng bị thương

.

bạn sẽ không biết thơ thua cuộc

dù không có gì bị lãng quên

thơ biết những điều sắp xảy ra

rất đơn giản, như Chúa mang cho thơ số phận

những từ vựng im lặng

cuộc sống cần nhiều hơn một chút

để nhận thấy tất cả kết thúc

nếu bất cứ từ vựng nào chưa thuộc

nó ở trên trời

rằng những điều có thể nói

là những từ chúng ta sẽ viết

cho nhau

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s