Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:18 – When a poem has to keep denying what has been written

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

When a poem has to keep denying

what has been written.

at that very moment

its eyes were like flames

.

don’t pretend

it is beyond you, a godsend

not just some conversation

random rambling

.

don’t be nasty

weaving intrigue

like a shopping basket

paying for the anecdote

.

the poem also need to shop

the basket carries

poetry’s bread and dipping sauce.

.

you should try not to get sultanas 

mixed up with nipples

stop pushing the point if you don’t know

don’t crawl around under 

poetry’s bed.

.

now on the flipside

if the poem speaks up

like a movie about a star

don’t be a pain

pretending there’s nothing to see

then try to be friends.

.

the broadcasts these days

all damp with poetry’s

bluff

like blood flowing

along with the scars caused by your damn rambling

.

you’re like a sloshy 

yellow puddle 

a crime scene

set up in spring colours 

.

the poem is ancient 

while you’re a child still on breastmilk

yet you claim the right to write poetry.

_____

Khi một bài thơ phải từ chối

những điều viết ra của chính nó…

lúc đó

mắt nó có một tia lửa

bạn đừng có giả vờ

đây là câu chuyện của thánh thần

không phải cuộc trò chuyện

huyên thuyên của bạn

bạn cũng đừng khốn nạn

giả vờ thêu dệt xung quanh

như một cái giỏ đi chợ

mua về giai thoại

dù rằng bài thơ cũng phải đi chợ

với một cái giỏ

đựng bánh mì và nước chấm của thơ…

nhưng bạn đừng lầm

nho khô với hai núm vú

bạn không biết thì đừng có cố

chui vào gầm giường

của thơ…

mặt khác

khi một bài thơ lên tiếng

như bộ phim của một ngôi sao

bạn đừng làm phiền

giả vờ như không có gì để xem

rồi mân mê làm quen…

truyền hình lúc này

đang ướt đẫm câu nói mớ

của thơ

như máu chảy dọc theo

các vết thương do bạn chém gió

bạn giống như một vũng

mềm và màu vàng

mà hiện trường vụ án

dựng lên là màu hoa của mùa xuân

bài thơ rất già và cũ

bạn là đứa con nít còn đang tuổi bú

khi nói rằng bạn đã làm thơ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s