Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:23 – Poetry is not the clouds curled up on the ceiling

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Poetry is not the clouds

curled up on the ceiling.

it’s not a chill mist

in those girls eyes

like glass marbles

.

poetry is our 

witness

.

a duck paddling in a gully

like the way we have our foot on the accelerator on the highway

the wind whipping

across

the foot of the sky.

.

the highland

suddenly

scented with wild daisies and fertiliser

.

thoughts of wild daisies and autumn

like her usual confusion

How come she can not understand poetry at all

Why poetry

talk about her so much?

.

it bothered her

& she wanted it to stop right here.

_____

Thơ không phải là những đám mây

đã cuộn lại trên trần nhà…

nó không phải sương giá

trong đôi mắt của mấy đứa con gái

như hai viên bi ve thuỷ tinh

thơ viết cho chúng ta

những gì chúng ta nhìn thấy

một con vịt trôi lạch bạch trong mương

như chúng ta vẫn đạp ga trên đường cao tốc

gió lốc

nằm ngang

chân trời…

.

cao nguyên

đột nhiên

mùi cúc dại lẫn với mùi phân bón

những ý nghĩ về hoa cúc dại và mùa thu

như nàng vẫn hỏi

vì sao nàng không hiểu nhiều về thơ?

tại sao thơ

lại kể về nàng nhiều như vậy?

nàng áy náy

& câu chuyện về nàng xin chấm dứt ở đây…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 7:23 – Poetry is not the clouds curled up on the ceiling”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s