Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:13 – It’s time.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

It’s time.

you meet 

nice girls

compose poetry

rhyme and rhythm

like god and angel

.

as a boy sang

adjust the sound 

movements of sky and wind.

.

No one was tentative, no one listened

listen.

listen.

to the (aching) sound of the flesh

.

hot

naked and people have burned

not Napalm 

just a gas explosion

gaol, a dead father

but there’s still a mother.

.

you learn to bear it

not any dancing around by those who composed(poetry)

since out at sea the Chinese are already using sea fire

liquid fire burning down cabins

the world continued to crumble

starting with your field

to the dark blue sea.

.

you’re around

like long ago the two who perished on a hill far away

as though it’s an installation for a mountain of mincemeat

dormant and forgotten from wartime

hot and cold

you wind the clock

backward

into the past.

.

Chinese guns firing at the Americans

Chinese guns firing at the Chinese

American guns firing at the Chinese

to shooting at each other

so cool right

aiming for the front

but from the front where would one go?

Dear god, nothing left for my people but blood(and bone).

_____

Giờ là lúc.

bạn phải quen

với mấy đứa con gái nhẹ nhàng

sáng tác bài thơ

vần

như thần thánh

và đứa con trai hát

để điều chỉnh âm thanh

một tiếng động của trời mây và gió.

.

không ai lắng nghe

nghe.

nghe.

tiếng kêu của xác thịt

nóng

trần truồng và có người bị bỏng

không phải bom napalm

chỉ là tiếng nổ bếp ga

tù chết cha

còn mẹ.

bạn phải tập chịu đựng

không phải chỉ trò nhảy múa của mấy đứa làm thơ

vì ngoài khơi bọn tàu đã dùng súng lửa

phụt cháy cabin

thế giới tiếp tục sụp đổ

từ cánh đồng của bạn

đến giữa biển xanh.

bạn loanh quanh

như ngày xưa hai đứa chết ở ngọn đồi xa xôi

tưởng như căn cứ đồi thịt băm

đã ngủ quên từ thời chiến tranh

nóng và lạnh

bạn vặn đồng hồ

quay ngược

lại quá khứ.

súng tàu bắn mỹ

súng tàu bắn tàu

súng mỹ bắn tàu

rồi bắn lẫn nhau

nghe qua rất ngầu

tiến lên hàng đầu

hàng đầu rồi biết đi đâu?

ôi dân tôi chỉ còn xương máu.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s