Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:9 – far, far away forsaken alone

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

far

far away

forsaken alone

where no one may touch you

like a child in its mother’s womb

.

but your every movement

have been noted 

like blood rushing through the veins

.

like

baby toes

tucked away

safely rippling 

beneath its mother’s skin

.

but one day

one day

soon

very soon

you will touch

the love of this entire nation

_____

rất xa

bạn cô đơn một mình

không ai có thể chạm vào được

như em bé nằm bên trong tử cung của Mẹ

nhưng các cử động của bạn

mọi người vẫn nhận biết

như mạch máu vẫn chảy

bạn chỉ cảm thấy

như các ngón chân của em bé

được giấu an toàn

nhô lên dưới lớp da bụng Mẹ

rồi một ngày

một ngày

sớm

thật sớm

bạn sẽ chạm vào

tình yêu của cả đất nước này

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s