Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:24 – Poetry’s constantly pretending.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Poetry’s constantly pretending.

the mist

constantly pretending to protect the clouds

.

birds

constantly pretending to protect a pair of tired arms

.

a couple dollars and cent

constantly pretending to protect a ship that had sailed

.

and the smoke

constantly pretending to protect its shadow?

.

all this pretending had indeed

choked us(to death)

.

hence when poetry is pretending

its lips

had fallen lost somewhere

in the middle of the night.

Thơ hay giả vờ.

sương mù

hay giả vờ để bảo vệ một đám mây

những con chim

hay giả vờ để bảo vệ hai cánh tay đã mỏi

vài đồng xu

hay giả vờ bảo vệ vé một chuyến tàu mất hút

và đám khói

hay giả vờ bảo vệ cái bóng của nó?

.

chắc chắn những sự giả vờ

đã làm chúng ta ngộp thở

vì vậy khi thơ giả vờ

đôi môi của thơ

đã rơi đâu mất

lúc nửa đêm…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s