Categories
POETRY/THƠ

Trần Trí Tuệ | Bợm con ngồi với lão gia

Trần Trí Tuệ, the translator born 1961, Quang Nam. Currently lives in Sydney, Australia.

written for Nguyễn Thị Phương Trâm upon the anniversary of our years in Australia.

By Trần Trí Tuệ written for Nguyễn Thị Phương Trâm upon the anniversary of our years in Australia.

Bợm con ngồi với lão gia
Cha à một thuở tung hoành tứ phương
Văn phòng cho đến chiến trường
Anh hùnh chinh phục tứ phương anh hùng.
Việt nam rồi đến Úc châu
Trùng dương lướt sóng con tầu vượt biên
Vợ con cha để lên thuyền
Thái lan thẵng tiến đất liền xa xăm.
Con thơ bé nhỏ ngẫn ngơ
Con thuyền không bến biển bờ mênh mông
Đứa khóc đứa lại… Đái dầm
Nhưng cha đã quyết âm thầm mình đi.
Tương lai con cháu phải “đi”
“Cột đèn có cẵng còn đi nữa mà”
Thế là vượt sóng bôn ba
Chết đi sống lại … Thái Lan kia rồi…
by T3 (2016)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s