Categories
POETRY/THƠ

Phạm Hiền Mây | STAY STRONG, HAVE FAITH, BELIEVE (6)

Phạm Hiền Mây, the Vietnamese poet born 1971 in Saigon, Vietnam. The prolific poet speak, think, sleep and dream in Kanji, Lục bát, six-eight syllables. Her poetry can be accessed through all platforms, Facebook, Amazon, local and international websites.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Phạm Hiền Mây, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

STAY STRONG, HAVE FAITH, BELIEVE… !

 

oh baby in pink and blue, under a sky drape in grey

in blinding gun powder, fire, dust and smoke

shouldering plastic guns, a nation under threat

mention not, the decision to leave, teddy’s your friend

.

us, the meeting of great minds, danger will not stop us

we will together, fall in line, fight

babies, go home, sleep, tomorrow 

by our courage and iron heart, win, save the day

.

today we meet on the battlefield, engrave in our heart

forever in our memories, noted in history

pity not our body when the nation is terrorized

invaders, no matter how far they may come 

they shall never be able to squash our nation’s pride

.

salute to you, babies in pink and blue, we will forged ahead

stay home, stay strong, have faith, believe… !

FEBRUARY 27, 2022

—–

GIỮ CHẮC NHÉ, NIỀM TIN… !

 

áo hồng áo xanh, trời cao giăng màu xám xịt

thuốc đạn mịt mù, lửa khói, bụi tràn lan

súng nhựa quàng vai, đất nước nguy nan

sá chi, đã quyết ra đi, gấu bông làm bạn

.

chúng ta, chí lớn gặp nhau, hiểm nguy nào cản

các chú sa trường, chiến đấu, hẹn cùng nhau

các cháu quay về, ngon giấc ngủ, hôm sau

thắng trận, từ trái tim sắt son, niềm quả cảm

.

chúng ta chào nhau giữa ngày binh đao, in vào tâm khảm

kỷ niệm này mãi mãi, sử rồi ghi

tiếc gì thân khi tổ quốc lâm nguy

kẻ xâm lăng, mạnh đến đâu cũng chẳng thể san bằng lòng dân yêu nước

.

chào áo hồng áo xanh, các chú đi về phía trước

các cháu ở lại nhà, giữ chắc nhé, niềm tin… !

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Phạm Hiền Mây | STAY STRONG, HAVE FAITH, BELIEVE (6)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s