Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:14 – My name is APRIL LEE.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

My name is APRIL LEE.

I’m is thirty-eight

I’m not a child

I’ve been married twice

I don’t want a thrashing

please don’t hurt me

I can’t recall

I’m afraid.

.

I’m tired

I have children

I can’t be the Sun

the light in everyone’s heart 

I need to move on

no, I need to run

run as far away as I may.

.

everyone else must pick up the pieces

not me

I don’t want to know.

.

I live in a village without recall

the walkways without mind nor memory

a house number used to be a desperate maddening dream

a home is the parting of ways

endless rupture.

.

I am no longer of this world

the smallest movement means

more blood

more tears

.

My face have been displaced for a long time now

in a place

mad people

love and hate

knows only

cash cash cash cash

and the power to allocate what’s left 

on someone else’s shoulder.

_____

Em tên là LÊ THỊ THÁNG TƯ. 

.

em ba mươi tám tuổi

em không còn là một đứa trẻ

em đã có hai đời chồng

em không muốn bị tổn thương

đừng ai làm em đau

em không còn nhớ

em sợ.

em không còn sức mạnh

em phải nuôi con

em cũng không muốn làm mặt trời

chói qua tim ai nữa cả

em đang đi

không, em đang chạy

ra xa.

mọi người phải làm những gì còn lại

không phải em

em không biết.

em đang ở ngôi làng lãng quên

đường không trí nhớ

số nhà là giấc mơ cuồng điên một thuở

ngôi nhà là tan vỡ

không nguôi.

em không còn trong thế giới

một chút xíu cũng làm rơi

máu

và nước mắt

cũng lâu rồi, em chỉ còn có mặt

ở một nơi

mà mọi người

yêu phát điên, ghét phát điên

chỉ còn biết

tiền tiền tiền tiền

và cái quyền

đặt những cái còn lại lên vai người khác.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s