Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 5:2 – Poetry is a servant in the dark.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Poetry is a servant in the dark.

a closing clamshell

like closing one’s gob

ruminating

.

oh how can we buy a ticket

an escape in paradise

with God

.

something have fallen away

cooler than a tear

when it’s cold outside

damp on poetry brother’s shoulders

.

the complicated nameless clouds

wallowing in the sky the entire night

waiting till light

awakening a thought in poetry

a memory, poetry brother’s caution:

.

we can’t endlessly use the darkness 

to deceive each other 

_____

Thơ như người đầy tớ ngồi trong bóng tối.

khép hai vỏ sò

như khép mỏ

trầm ngâm

ô làm thế nào mà chúng ta mua vé

để thoát lên trời

cùng với Chúa

một cái gì đó đã rơi mất

lạnh hơn giọt nước mắt

khi ngoài trời sương giá

ướt vai anh trai của thơ

những đám mây rắc rối không có tên

bơi trên bầu trời cả đêm

chờ đến sáng

đánh thức suy nghĩ của thơ

và thơ nghe anh trai thơ nhắc:

chúng ta không thể lợi dụng bóng tối

để đánh lừa nhau mãi

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s