Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 5:5 – Sorry but, poetry do not like the winning side

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Sorry but, poetry do not like

the winning side

because poetry was on the-losing-side

.

poetry have been taken

on a path, poetry couldn’t recall

.

they lit for poetry

a candle in the wind

not enough 

light for poetry

.

sorry but for some reason, poetry was sucking

on shiny

coins

.

sorry that poetry was afraid

they were constantly plotting

hence poetry was

always short

.

poetry witnessed

men breaking

like fragile eggs

an annoying reality

in light of the pretty yellow autumn like leaves

in the forest

glorious like clouds of smoke

.

the seasick people

nauseated

crossed the border

sunk

died

.

the people remained

kept running

around in the new economic zone

poetry was nothing but footprints in their mind

in the rain

grubby

steeped in mud

.

poetry redecorated

your devotion

in the latest way

photoshopped

before it’s hung up

_____

Thơ xin lỗi thơ đã lỡ không thích

bên thắng cuộc

vì thơ bên-thua-cuộc

thơ bị dẫn đi

con đường nào thơ không nhớ

người ta thắp cho thơ

ngọn nến trong gió

nó không đủ

sáng cho thơ

thơ xin lỗi vì sau đó đã ngậm trong miệng

mấy đồng tiền

nhấp nháy

thơ xin lỗi vì thơ đã sợ

người ta hay có những âm mưu

làm thơ

bị hớ

thơ đã chứng kiến

những người đàn ông

bị vỡ như một quả trứng mỏng

làm ai cũng mất hứng

với mùa thu đẹp & vàng như cây lá

ở trong rừng

tưng bừng nhưng hơi đói

những người say sóng

đã muốn ói

khi vượt biên

đã chìm thuyền

khi chết

những người ở lại

đã chạy dài

vào khu kinh tế mới

trong tâm trí họ thơ chỉ còn như những dấu chân

mùa mưa

lấm bùn

bê bết

thơ trang trí

lại mê cung của bạn

như những tấm ảnh bây giờ

ai cũng phải làm photoshop

trước khi treo

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s