Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 5:14 – The death of poetry hopefully will not be an accident

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

The death of poetry hopefully

will not be an accident

an explosion ignited a fire in poetry

broke poetry

.

poetry will give up the simple happiness

like food and clothing

in the arts poetry’s proud and fully aware that

the death of poetry will not be self inflicted

.

in reality, poetry’s always humble

poetry finds consolation in attending conventions

that is poetry have not been abandoned

sad

& lonely

.

What could give value to poetry

it maybe some sort of tiring

exclusion?

.

whatever 

as long as it’s not the death of poetry

.

finally, poetry is the reason

for the struggle

against a sickness

more lawless than copyright infringement

people’s contagious act of madness

a cover up for their fear

.

if one must die

poetry will die in our gallantry 

allowed to flower and produce fruit

in the remainder 

of poetry’s life

_____

Thơ hy vọng không bị cái chết đánh cắp

từ những tai nạn vô cớ

một vụ nổ bốc lửa của thơ

mới làm thơ bị vỡ

thơ sẵn sàng từ bỏ tất cả những thú vui hàng ngày

miếng cơm manh áo

những niềm tự hào thơ đang làm nghệ thuật

thơ biết cái chết của thơ không phải do thơ

trên thực tế thơ luôn khiêm tốn

thơ dự các hội thảo chỉ để an ủi

rằng thơ không bị bỏ rơi

& đang lủi thủi

một mình

cái gì làm nên giá trị cho thơ

nó có thể là một thứ tống ra

mệt lả?

gì cũng được miễn là

không phải cái chết của thơ

cuối cùng thơ là một nguyên nhân

gây ra cuộc chiến

chống lại một căn bệnh

hỗn loạn còn hơn tình trạng vi phạm bản quyền

đó là quá nhiều người đang giả điên

để che đi sợ hãi

nếu phải

chết

thơ chết cho lòng dũng cảm của chúng ta được đâm hoa kết trái

trong quảng đời còn lại

của thơ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 5:14 – The death of poetry hopefully will not be an accident”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s