Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:16 – Is ignorance bliss?

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Is ignorance bliss?

Gosh the autumn

high up there.

.

a dissipating fading ghost

a burglar of a burning torch of the bright Sun

we are sunflowers

The Sun is a delicious banquet, romantic.

.

in a moment like that 

we also ghost, wandering

in a fading light

just enough to trigger the memory.

.

each actor has their role

inline with the Sun

that we all and I

I and we all

day after day may head towards.

.

from when we’re very young till the day we pass on

we are eternally

facing the Sun

eternally firmly fervent

fervent firm firm fervent

We are firm about what?

.

we yearn for the sunrise

until it’s dusk

shivering(goose-bumps)

knowing we have but one tomb

cold and icy

standing is tiring so eventually you lie down

hence there a those who do 

lay down

and die.

_____

Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta ngu?

ôi mùa thu

cao vợi.

một bóng ma nhàn nhạt tiêu tan

ăn trộm ngọn đuốc của mặt trời đang tỏa sáng

chúng ta là hoa hướng dương

mặt trời là bữa tiệc ngon, lãng mạn…

có vẻ ở khoảnh khắc như thế

chúng ta cũng là bóng ma, đang đi bộ

trong một ánh sáng mờ mờ

vừa đủ soi vào bộ nhớ…

mỗi diễn viên sẽ vào mỗi loại vai

thích hợp với mặt trời

mà chúng ta và tôi

tôi và chúng ta

ngày ngày hướng tới…

tự khi còn rất trẻ cho đến lúc qua đời

chúng ta đời đời

hướng về mặt trời

đời đời nhiệt liệt

nhiệt liệt liệt nhiệt

nhiều khi không biết

mình liệt cái gì?

chúng ta mong chờ bình minh

cho đến khi hoàng hôn

mới rùng mình

biết rằng chỉ còn một ngôi nhà mồ

lạnh lẽo

đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm

nên có người

nằm

chết…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 9:16 – Is ignorance bliss?”

Yearning for sunrise
yearning for warm earth
Until the sun scorches
until our skin becomes enflamed

Lit up like a candle
that’s ignorant about her flame

We’re wanting and needing
dying while dreaming

Dreaming until dust
beckons us back

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s