Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 5:11 – Poetry writes a poem about sawdust

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Poetry writes a poem about sawdust

 

dust

why force humanity

on them?

why not leave them alone the dust grains of wood

why force them

with knives and blades

cut them into paper

and poetry as the writer

had to be careful, so no one is the wiser

.

if only there were no paper

poetry would be floridly 

engraved on rocks

.

now poetry sees that

the wind blows

or the air is breathing

so we all may live

by 

freedom

what one uses

to make poetry

the blooms of dust

_____

Thơ viết bài thơ về mạt cưa

bụi

sao lại cố ép chúng

thành người?

tại sao không để chúng những là hạt bụi của gỗ

tại sao lại ép chúng lại

và dùng dao

cắt rọc thành tờ giấy

để thơ phải ghi lên ấy

phải dè chừng có ai thấy

giá như đừng có giấy

thơ sẽ là những nét khắc lên đá

đôi khi quá công phu

bây giờ thơ thấy

rằng gió bay

hay không khí hít thở

để mọi người được sống

theo cách của họ

tự do

mới là thứ làm thơ

nở hoa

từ bụi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s