Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 5:9 – Poetry is sad and angry sometimes

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Poetry is sad & angry sometimes

poetry signals you with a flame

a burning flame even with damp wood

resounding the announcement poetry’s mission

poetry knocking on all your doors

.

many thought what could poetry do

being so old?

the words weak and pitiful lost its rhythm

How could it ignite in poetry?

.

the government prints poetry only to store them in the library

covered in bothersome dust

the cost a pittance

since poetry’s thin

.

but the poet

must create and challenged with an apocalypse

even when they deliberately delete its meaning

.

You’re a poet?

you will be the subjugator

the deliverer of happiness

the deliverer of joy

or just pitiful and sad, an abject

.

not just by your word

_____

Thơ cũng biết buồn & nổi giận

 

thơ báo hiệu cho bạn thông qua ngọn lửa

kể cả củi ướt ngọn lửa vẫn cháy bùng

tuyên ngôn về sứ mệnh của thơ sẽ vang lên

thơ đang gõ cửa từng ngôi nhà của bạn

nhiều người nghĩ rằng thơ sẽ làm được gì

với tuổi già như vậy?

những con chữ yếu đuối thảm hại mất vần của thơ

làm sao bốc cháy?

.

nhà nước chỉ in thơ ra để cất vào thư viện

phủ bụi ưu phiền

tốn rất ít tiền

vì thơ khá mỏng

.

nhưng nhà thơ

phải tạo ra các công trình thách thức cả ngày tận thế

ngay cả khi ý nghĩa của nó bị người ta cố tình xóa bỏ

bạn là nhà thơ?

bạn sẽ là người chinh phục

bạn mang lại hạnh phúc

bạn mang lại niềm vui

hay ngậm ngùi

không phải chỉ bằng lời nói

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 5:9 – Poetry is sad and angry sometimes”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s