Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 5:13 – Because poetry can not stop

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Because poetry can not stop death

poetry’s lost its brakes

can you please

stop 

.

please don’t push it

your mortality

has nothing to do with poetry

.

steadily 

we drive each ship 

back to shore

.

don’t impatiently leave

poetry is exhausted by every verbal retort

like when you have to buy 

one at a time a ticket

on the tram train bus

.

even the kindergarten children had to fight 

Where were you?

Demanding the Sun 

to set soundly in you?

.

or perhaps more correctly

you want to surpass

the fragile cold 

shivering paint strokes of your portrait

poetry wrap you in a shaw

worrying that you’re cold

weak but still wants to run

..

you’re more feminine with a scarf around your neck

rather smart in your portrait

on a wall at home

hence 

no one could view it

.

hence, from then on

possibly for centuries 

but it felt like only a day

the first time in an interviewed

about your immortality

the bullshit

in your kitchen

as you whip up 

instant packets of your instant sour soup.

_____

Bởi vì thơ không thể dừng cái chết lại

thơ bị mất phanh

xin bạn vui lòng

tự ngừng lại

bạn đừng có cố

mấy cái trò bất tử

không phải là công việc của thơ

bản thân chúng ta

cũng chỉ từ từ lái chiếc tàu

về bến

bạn đừng sốt ruột bỏ đi

thơ mệt mỏi từng câu

như người ta bán từng chiếc vé

lên tàu

cho bạn

từ mẫu giáo trẻ con đã phải phấn đấu

bạn ở đâu?

mà bây giờ muốn mặt trời cũng phải lặn

chìm sâu vào bạn?

hay đúng hơn

bạn muốn vượt qua

nét vẽ chân dung của bạn hơi run rẩy và lạnh

mong manh

thơ quàng thêm cho bạn chiếc khăn

sợ bạn cảm lạnh

yếu mà cứ đòi chạy nhanh

chiếc khăn choa?ng cô làm bạn nhìn giống như người phụ nữ

hơi diêm dúa trong một bức tranh

treo trong một ngôi nhà

nên dường như

không ai có thể nhìn thấy

kể từ đó

chắc cũng hàng thế kỷ

nhưng bạn cảm thấy như chỉ một ngày

lần đầu tiên bạn trả lời phỏng vấn

về sự bất tử

ba hoa…

từ trong căn bếp

mà bạn vẫn nấu món canh

chua cay bằng gói bột nêm của bạn.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s