Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 6:6 – insurance for the fate of a man

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

The national day of mourning

poetry’s reassured there will be no fines today

no one will be issuing traffic violation tickets

hence poetry’s a bit reckless

driving without insurance

.

insurance for the fate of a man

poetry will not pay

poetry will immediately lose potency

.

the national day of mourning

Who will be

sending poetry a wreath?

.

the offering of flowers from whom

besides the impoverished children

mucking around always with poetry

.

they also desire

the knowledge of their future end

.

the national day of mourning

who will enthusiastically proclaim

that… that… that…

at… at… at…

.

a sunburnt little boy 

was there at poetry’s grave

in a liberating prayer of the spirit

no charge of glorifying charity

.

the national day of mourning

when the coffin lid is closed

like long ago sealing up a box of dried fruit candy 

on new year day.

and the last words spoken

will be through six panels of wood

.

by a corner in town

poetry radiating light 

a drop of tear shed by a dark skin little boy

aching on the verge of death

.

as the people with their wreaths

and poetry’s girlfriend

preached about the destiny of humanity

.

their tears

instilled in the poor little boy 

fear

on poetry’s 

day of mourning.

_____

Ngày tang lễ

thơ yên tâm về những chuyến xe sẽ không bị phạt

vì vi phạm luật giao thông

nên thơ chơi ngông

không mua bảo hiểm

bảo hiểm của số phận đàn ông

thơ cũng không trả tiền

thơ bị mất hiệu lực của mình ngay tức khắc

ngày tang lễ

ai là người gửi

vòng hoa cho thơ?

đem hoa đến

ngoài bạn bè còn mấy cậu bé nghèo

hay cùng thơ nghịch dại

họ cũng muốn

thấy kết cục sau này của họ

ngày tang lễ

ai sẽ rao giảng nhung nhăng

rằng… rằng… rằng…

pằng… pằng… pằng…

nhưng một cậu bé khét nắng

đến ngôi mộ của thơ

cùng với bài kinh siêu thoát

không tính tiền công đức tụng ca

ngày tang lễ

khi nắp quan đã đóng trên đầu

như ngày xưa thơ dán chiếc hộp đựng mứt

ngày tết.

và những lời cầu nguyện cuối cùng được nói

với sáu tấm ván

tại một góc phố

thơ tỏa sáng như giọt nước mắt

của cậu bé da nâu

đang đau như chết

và những người đã mang vòng hoa

cùng bạn gái của thơ đang thuyết giáo

về phận người

những giọt nước mắt của họ làm cho

cậu bé nghèo

thấy sợ

ngày tang lễ

của thơ.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s