Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 6:7 – There are a million reasons to look down at a coffin.

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

There are a million reasons to look down at a coffin.

But is there only one way to lie about the death of poetry?

.

no one can prove

poetry for a time

tried to make a living

.

like when we eat chillies

it’s one way to air our tongue

.

something will happen

something will fold back on itself

over and over again

blah blah blah.

.

the saddest portrait poetry saw

the dreadful artist 

hung in poetry’s hallway

where the other day poetry tripped over

holding a glass of red wine

.

in an email

he painted poetry on trial

trying to relay the thoughts stuck

couldn’t escape in poetry’s he

.

and an unrelated young woman lying

that only poetry was at fault

and whatever happened after that is a public record.

.

poetry cried

nothing but a mere verse

why would they shove so many 

flaming chillies in poetry’s pocket?

_____

Có một tỉ lý do để nhìn xuống chiếc quan tài.

nhưng chỉ có một cách nói dối vì sao thơ chết?

không ai có thể chứng minh

bạn cứ nghĩ thơ đã từng kiếm sống

một thời gian

như khi chúng ta ăn ớt

cũng là cách để lưỡi của chúng ta gió thổi

một cái gì đó sẽ xảy ra

một cái gì đó sẽ lặp lại

lặp lại lặp đi lặp lại

lải nhải lải nhải lải nhải.

bức tranh buồn nhất thơ từng thấy

gã họa sĩ tệ hại

treo trong hành lang của thơ

nơi thơ chỉ lỡ trượt chân một đêm

trên tay một ly vang đỏ

trong bức email

gã vẽ thơ ở một phiên tòa

đang trả lời về những ý tưởng mà thơ mắc kẹt

không thể thoát

và một đứa con gái giả giọng không liên quan

như chỉ có mình thơ làm bậy

và những gì tiếp theo chúng ta đã thấy.

thơ khóc

chỉ là câu thơ thôi

sao người ta lại nhét vào túi áo của thơ

quá nhiều ớt cay như vậy?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s