Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 11:3 – without the vernacular, the poem has to wave its arms around dancing

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

without the vernacular

the poem has to wave its arms around dancing

enthusiastically

.

making you laugh seeing poetry like that

.

so that years and years later

it would still make you would laugh

at all the bogus positive catch phrases

fake announcements

screaming

fraudulence

.

say if Mr. Nick were to live in Vietnam

after a year

will he 

succeed

in anything of significance?

.

or by then

he

has to learn from us 

how to endure 

the teeth grinding

drudging evil

his

entire life

_____

không còn ngôn ngữ

nên bài thơ phải múa may

rất tích cực

bạn bật cười khi nhìn những bài thơ như vậy

cũng như nhiều nhiều năm sau

bạn vẫn bật cười

với các cụm từ dương tính giả

báo động giả

kêu to

giả lả…

cũng như nếu chàng Nick ở lại Việt Nam

sau một năm

liệu chàng có còn làm

được

điều gì kỳ diệu?

.

hay lúc đó

chàng

phải học chúng ta

chịu đựng quỷ ma

nhăn răng ra

lê la

sống…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s