Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 11:4 – the poem, it’s not a bloody pulse

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem

it’s not

a bloody pulse

or a hardened heart

.

it’s a gale storm

slamming you into a wall

when all you want to do is run

.

not power

it’s the desirability of the spirit

high in the sky

falling

a thousand metres

.

a window opening suddenly

the poem sticking its head out screaming

something

no one wants to hear

.

or listens to

or turn around 

to check what it might be

.

or

they would turn to look

only of

they’re deaf

.

in this country

fear is a huge favour

that poetry had saved for you

_____

bài thơ

nó không phải là

một nhịp điệu chảy máu, hoặc

một trái tim bị đóng băng

nó là cơn lốc

quật bạn vào tường

khi bạn muốn bỏ chạy

.

không phải bạo lực

nó là sự hấp dẫn của linh hồn

rơi

từ độ cao

hàng nghìn mét

và đột nhiên, cửa sổ mở ra

bài thơ chồm người lên và hét to

một điều gì đó

dù không ai chịu nghe

hoăc nghe

nhưng

không thèm quay lại

hoăc

quay đầu nhìn lại

nhưng

bị điếc

trong đất nước này

sợ hãi là một đặc ân lớn

mà bài thơ dành cho bạn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 11:4 – the poem, it’s not a bloody pulse”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s