Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 11:7 – you don’t need the knowledge of language, if the world is void of meaning

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

you don’t need the knowledge of language

if the world is void of meaning

.

when they set the meaning of “poem” as “enemy”

“silence” as “bleeding eyes”

it’s when you no longer need a dictionary

.

the tears in your kind eyes

the aching teardrops

.

your silenced tongue

has no need for articulation

it lies there silently drowning in your tears

consumed by your blood

_____

bạn không cần phải học ngôn ngữ

khi thế giới không còn ý nghĩa

khi người ta định nghĩa “bài thơ” có nghĩa “kẻ thù”

“im lặng” là “mắt nhìn chảy máu”

là đến lúc bạn không cần từ điển

những giọt nước mắt trong đôi mắt dịu dàng của bạn

nỗi đau nhỏ giọt

chiếc lưỡi im lặng của bạn

nó cũng không cần phải học phát âm

khi răng cắn vào lưỡi

nó nằm im nước mắt của bạn

nó nuốt vào máu của bạn…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 11:7 – you don’t need the knowledge of language, if the world is void of meaning”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s