Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 11:8 – there are poems void of words, hence it’s no longer a poem

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

there are poems void of words

hence it’s no longer a poem

.

a room without a window

hence often there are windows without a room

nothing but bars

and shackles for fidgety feet

.

without the vernacular

still noisy is the poem

.

buzzing like a bee

searching for honey

the wintry 

sounds of the rain

crying 

dying

.

the poem merely crying

familiar to us

the people

through the gaps in the windows

.

it may 

miss 

seeing

the long tears

mother

allowed to flow

freely

_____

có những bài thơ không có chữ nào

vì thế chữ cũng không còn là bài thơ nữa

căn phòng không có cửa sổ

vì thế nhiều khi cửa sổ không có căn phòng

chỉ còn những chấn song

cùm hai chân nếu cãi

không còn ngôn ngữ

nhưng bài thơ còn tiếng động

nghe vi vu như chú ong

tìm mật

tiếng lất phất

của mưa

tiếng khóc

của cái chết

bài thơ chỉ còn là tiếng khóc

phát ra từ cửa sổ

mà chúng ta vẫn nghe

của dân tộc…

nó có thể không kịp nhìn

những dòng

nước

mắt

Mẹ

buông

xuôi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s