Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Văn Gia | AN ANTHEM FOR THOSE WHO LOVE (1)

Nguyễn Văn Gia, the Vietnamese poet born 1951 in Thanh Khe, Danang.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Gia Nguyễn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

AN ANTHEM FOR THOSE WHO LOVE

Naturally
When you leave wouldn’t you know?
There’s no dilly-dallying at the roundabout
No asking the clouds to stop drifting
Nor the river ceases to flow
So you may gallivant across the horizon
Hand in hands and ignorant
To entertain this unreal path
Your pride blinding truths
Believing you’re it!
Your steps are those of a sleepwalker
Hands still in hands though shattered is faith
A long road without a journey’s end
The co-travellers
Some murmurs sadness
Some voicing fears
Yet still, you are ambivalent
Did all those God damn idealist
Addled your mind
The theories
Like an old garment out mode
In every sati (mindfulness) life changed
Tis be shame
To believe the sole one right is you
Yesterday’s ideals
Differs from now
All-around
So many good people
Why listen to a perjurer
He who speaks of right then does wrong
He who loots then tender anguish
On every road, all look forth
Yet why are we turning back
Because of a chair in the way
Or the mass of hindering mist?
A shared life with mo of merriment
On that one-thousand-mile path
All are afraid to alone fail
It’s too late now
There’s no time to ponder the past
Nor petty arguments
Just ask
How long can you live
(Not all will reach a hundred)
So you can wait
So you can bide
Don’t let happiness for journey’s end
Only be
A deceiving illusion .

_____

HÀNH CA CHO NHỮNG KẺ YÊU NHAU

Lẽ thường
Ra đi là phải biết đi đâu
Không thể trù trừ giữa ngã ba ngã bảy
Không thể bắt mây ngừng trôi
Và sông kia ngừng chảy
Để vẽ hươu vẽ vượn một chân trời
Dắt nhau đi rồi mà chẳng biết về đâu
Săm soi mãi con đường không có thực
Lòng tự cao dễ làm mình huyễn hoặc
Cứ tin ta là số một ở trên đời …
Chân bước đi như một kẻ mộng du
Tay vẫn nắm tay mà niềm tin rạn vỡ
Con đường xa chưa thấy một bến bờ
Đồng hành cùng ta
Có kẻ than buồn
Có người sốt ruột
Còn ta lại lấp lững quanh co
Có phải mấy lão triết gia chết tiệt kia
Vẫn còn làm ta bối rối ?
Mớ lý thuyết suông
Như chiếc áo cũ lỗi thời
Cuộc đời đổi thay theo mỗi sát na
Sẽ chẳng giống ai
Nếu tự cho mình là duy nhất đúng
Chân lý hôm qua
Giờ đã khác rồi
Chung quanh ta
Có biết bao người tốt ở trên đời
Dại gì lẽo đẽo theo cái thằng lẹo lưỡi
Cái thằng nói một đằng lại làm một nẻo
Cái thằng cứ chằm hăm cướp của hại người
Con đường ai ai cũng đi tới
Sao ta lại quay lui
Bởi cái ghế cản đường
Hay của nả phù vân cản lối ?
Dòng đời chung mỗi lúc một đông vui
Đường thiên lý
Ai cũng ngại độc hành lầm lủi
Đã trễ lắm rồi
Không thể ngồi nhâm nhi quá khứ
Hay cãi nhau luẩn quẩn ở cái xó nhà
Cứ thử hỏi con người ta
Sống được bao lâu
( Chắc gì ai ai cũng sống lâu trăm tuổi )
Để mà chờ
Để mà đợi
Đừng để hạnh phúc cuối đường
Chỉ là
Ảo ảnh lừa nhau .

July 31st, 2016

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s