Categories
POETRY/THƠ

Emily Dickinson | “Hope” – “Hy vọng” (1)

Emily Dickinson (1830-1836) , the poet is one of America’s greatest and most original poets of all time.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Emily Dickinson, translation in Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

“Hy vọng”

.

“Hy vọng” như những gì có lông –

Trên linh hồn đậu –

Và hát những bài hát không lời –

Mà không – bao giờ ngưng –

.

Và vị ngọt ngào – sẽ nghe được – trong những cơn Bão – 

Và chắc là cũng làm đau lắm trong cơn mưa –

Những xúc phạm đến Chú Chim bé nhỏ 

Đã đem lại sự ấm áp cho bao nhiêu người –

.

Tôi đã được nghe ở nơi đông giá nhất –

Và trên Biển cả lạ lùng nhất –

Vậy mà – chẳng bao giờ – cả trong những khi nồng nỗi khó khăn nhất,

Xin một miếng bánh mì vụn – từ tôi.

_____

MAY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Emily Dickinson | “Hope” – “Hy vọng” (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s