Categories
ART POETRY/THƠ

Huy Cận | Endless love (1)

Huy Cận (31/5/1919 – 19/2/2005) born Cù Huy Cận, born in An Phu commune, Dương Sơn District, Hà Tĩnh, passed away in Hanoi, a poet, a political activist, a member of Vietnam Writers Association since 1957.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Huy Cận, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Endless love

.

I’m here, on the other side of the world you fared;

Searching over here, missing over there.

A long distance affair, a lovesick pair

Endless sorrow over mountains to clouds declared.

.

Where you are now the sunlight’s low;

The afternoon downpour, river overflow.

The unquenchable thirst all around,

Upon dusk the flutter of bat wings sound.

.

The breeze of sad farewells say,

Missing each other to the end of days.

Alone, the blanket so cold –

My poor friend, oh sad arms for a pillow.

_____

Vạn lý tình

.

Người ở bên trời ta ở đây;

Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.

Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,

Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.

.

Nắng đã xế về bên xứ bạn;

Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.

Trông vời bốn phía không nguôi nhớ,

Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.

.

Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,

Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.

Chiếu chăn không ấm người nằm một –

Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.

_____

JANUARY 2021

Source:

  1. Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, 1940
  2. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007

Huy Cận (31/5/1919 – 19/2/2005) born Cù Huy Cận, born in Ân Phú commune, Dương Sơn District, Hà Tĩnh, passed away in Hanoi, a poet, a political activist, a member of Vietnam Writers Association since 1957.

Source: thivien.net

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

12 replies on “Huy Cận | Endless love (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s