Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 11:13 – when void is the vernacular, the world is void of memory

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

when void is the vernacular

the world is void of memory

.

we’re not concrete high rises

with not a single finch

Mother’s muddy footprints

.

the vernacular no longer has meaning

akin to sounds

louder yet no one cares enough to notice

without  the vernacular

summer leans into the arms of a vicious winter

without the vernacular

in a frail light the night will be illuminated

unsustainable through the clouds

through flips of fragile

pages

an account of nothing

.

without the vernacular

the poem has not a home

like the ancient caves

wintry hut

mud home

rising smoke

.

unlike current cities

only concrete, glass shattering

fearful teeth chattering

the people 

bleeding like you, child

_____

khi không còn ngôn ngữ

thế giới không còn bộ nhớ

chúng ta khô cứng như những khối bê-tông trong thành phố

không còn dấu vết chim di

vệt bùn dấu chân của Mẹ

ngôn ngữ không còn ý nghĩa

nhưng âm thanh tương tự

vẫn cố truyền đi với tốc độ không còn ai chú ý

không còn ngôn ngữ

mùa hè ngả vào vòng tay của mùa đông tàn nhẫn

không còn ngôn ngữ

sau đó là một đêm đèn mờ

nghiêng ngả sau đám mây

trong vòng quay

của những trang giấy mỏng

rải ra là chỏng gọng

không còn ngôn ngữ

bài thơ không còn một không gian trú ẩn

như hang động của người cổ đại

một túp lều gió thổi

một ngôi nhà bằng bùn

un khói…

không như thành phố bây giờ

chỉ còn bê-tông, kính vỡ

và sự khiếp sợ

tất cả mọi người

cùng chảy máu như em…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s