Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 11:15 – without words, the poem is void of nipples

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

without words

the poem is void of nipples

on babies lips

.

the poem draws a beard

bits and pieces

the morning a man brought you home

to feed on you

then hang you out to dry in the light

.

you won’t leave

and the poem refusing to

let go

.

and fall

falling

forever

.

the darkness pulling him in

deeper within you

you thought you’re a romantic

but the poem stating you’ve been shot

hence the poem is stranded

on an unseen rock

in the middle of the ocean

_____

không có chữ

bài thơ không còn núm vú

trên môi em bé

bài thơ sẽ vẽ một bộ ria mép

và những mảnh vụn

của một buổi sáng người đàn ông mang bạn về nhà

để bú

và phơi bạn ra ánh sáng

bạn không chịu rời

và bài thơ cũng không chịu

rơi

và chỉ rơi

rơi

mãi

bóng tối kéo anh ấy vào

sâu bên trong bạn

bạn nghĩ mình lãng mạn

nhưng bài thơ nói bạn dính đạn

nên bài thơ mắc cạn

đá ngầm

giữa khơi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 11:15 – without words, the poem is void of nipples”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s