Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Phương Anh | Out of Nowhere (1)

Phương Anh, the poet and translator, born 1968 in Saigon, Vietnam. Currently a practicing doctor in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Phương Anh, translation into English by Nguyễn Thị Phương Trâm
Trâm, a poem I wrote a few years back – with “spring” in mind 🙂
February 2013
_____

Love is poetry…out of nowhere suddenly there…

Out of Nowhere

.

Suddenly there, out of the sky fell
The verses of tenderness weaving through the alleyway
Her footsteps, the approaching dew
Poetry hugging a gorgeous far away moon…

.

Suddenly there, out of him fell the poem
Making her shy, the bashful word
Her footsteps, rising spirit
Fatefully whisked away by the sad verse…

.

Suddenly there, from its very origin
The pounding verse reverberating through the city
Her footsteps, across the sky resounding
Poetry set forth upon the four seasons…

.

Suddenly there, the frolicking verses
Through hair locks upon the flesh
Her footsteps proud, her head held high
Poetry’s humorous whisper in a dream…
_____
FEBRUARY 2022
_____

Tình là thơ…tự dưng đến…

Tự Dưng

.

Tự dưng, thơ rớt từ trời
Rơi vòng quanh lối vạn lời thiết tha
Em đi, nhấp dáng sương sa
Thơ ôm vào mộng trăng xa tuyệt vời…

.

Tự dưng, thơ đến từ người
Buộc em e thẹn nửa lời thốt sao
Em đi, hồn nguyện lên cao
Duyên ơi nâng nhẹ thơ xao xuyến buồn…

.

Tự dưng, thơ thấm từ nguồn
Gõ theo vần điệu vang muôn khánh thành
Em đi, bước nhịp thiên thanh
Ngỡ đâu thơ đến vội quanh bốn mùa…

.

Tự dưng, thơ đến vui đùa
Luồn theo khẽ tóc lướt da miệt mài
Em đi, cổ ngước trang đài
Tự thơ thủ thỉ khôi hài giấc mơ…

.


Phương Anh
2010

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Phương Anh | Out of Nowhere (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s