Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | a verse composed in sleep (32)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Daily, I live through a tug-a-war between my right and left brain / amongst the mundane programmable numbers, the mathematics, an idea for a portrait or a few lines of poetry. thus.

 

there are verses formed in the middle of composing a poem

a verse just there amongst the dishes

a verse popping out of nowhere during a drive

a verse exiting the wrong exit

a verse composed during a stroll through Paris

a verse born from an escape across the border in Rạch Giá

a verse listening to Leonard Cohen

a verse high on Phạm Duy

a verse pondered through the phở

a verse sprinkled over a napkin

a verse drenched in the shower

a verse watchful on the internet

a verse wandering around the neighborhood of an afternoon

a verse rushed waiting to pick up the kids after their swimming lessons

.

a verse composed in sleep

a verse composed in dreams

a verse composed in drunkenness

a verse composed in cigarette smoke

.

and a verse

stuck endlessly inside a chest cavity

silent at the base of a heart

settled in the eyeball

abiding in the abyss of dreams

to be

forever in

disintegration

.

May 2021

 

mỗi ngày tôi vẫn sống với não trái và não phải giằng co nhau / giữa những con số khô khan của lập trình, toán học, ý tưởng về một bức tranh hay đoạn thơ đâu đó vẫn nhú lên. nên vẫn.

 

có những câu thơ làm trong lúc làm thơ

có câu thơ làm trong lúc rửa chén

có câu thơ bật ra khi đang lái xe

có câu thơ khi đi lộn exit

có câu thơ làm lúc dạo ở Paris

có câu thơ đẻ trong ghe vượt biên ở Rạch Giá

có câu thơ khi đang nghe Leonard Cohen

có câu thơ khi đang phê Phạm Duy

có câu thơ mần lúc ngồi ăn phở

có câu thơ rải trên miếng napkin

có câu thơ ướt dưới vòi sen

có câu thơ lúc coi internet

có câu thơ đi bộ quanh xóm buổi chiều

có câu thơ vội lúc chờ con đi học bơi

.

có câu thơ làm trong lúc ngủ

có câu thơ làm trong giấc mơ

có câu thơ làm trong khi say

có câu thơ làm trong khói thuốc

và có một câu thơ

cứ nghẽn hoài trong lồng ngực

im dưới đáy tim

đọng cạn trong tròng mắt

kẹt dưới vực giấc mơ

rồi

mãi mãi

hoá tan

🙂

– autoportrait.5.2021.đtc

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

11 replies on “Đinh Trường Chinh | a verse composed in sleep (32)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s