Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | share (30)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

share

us sharing a piece of the moon

sharing abreast the afternoon

sharing the wistful day

.

sharing sleep risking

a dream

a night more than us

.

share till the time falls in a crumbling mess

share the laziness in memories of sound sleeping

.

share a hand full of memories barely

share the long night

barely and it was day

.

February 2021

 

chia

chia nhau một mảnh trăng này

chia chiều ngực thở

chia ngày đăm chiêu

.

chia nhau một giấc ngủ liều

một giấc mộng

một đêm nhiều hơi nhau

.

chia cho năm tháng rụng nhàu

chia lười lĩnh nhớ cũ màu giấc say

.

chia vốc nhớ chẳng đầy tay

chia đêm trường dạ

chưa lay đã ngày…

.

– vè khuya. minh hoạ sáng.oil sticks.đtcBy Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Đinh Trường Chinh | share (30)”

Sự hỗn loạn
ngã
riêng tôi
bởi
làn da
vào mặt tôi

ký ức của tôi
được đánh thức
những con bướm
đừng tìm tôi nữa

con bướm đêm có
đặt trên liềm của mặt trăng

giấc mơ ném tôi
ở cạnh nhau
mà tôi không
không còn cần thiết

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s