Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Lê Thánh Thư (34)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

the news of his death

crossed my sleep

waking up 

to a world minus one

Saigon testing positive

.

I stepped out

into the soundless rain

why was this world

damp with the scent of human flesh

.

the humans huddled together

black and red pushing and shoving

protesting what has taken root

in the dark

.

remained only is the salvation

of colours and words

there

“flying like an arrow was the human voice”(*)

.

(*)Lê Thánh Thư poetry

“art has brought me salvation / poetry has brought me the solace”

In memory of an artist and poet lê thánh thư.

.

July 2021

tin anh chết

đi qua giấc ngủ tôi

thức dậy

thế giới trừ đi một

Sài Gòn dương tính

.

tôi bước ra ngoài

cơn mưa vô âm

sao lại thấy thế giới này

đâm đẩm mùi người

.

những con người chen nhau

đen đỏ  trong tranh

biểu tình cho những điều

đã mọc rễ trong bóng tối

.

chỉ còn sự cứu rỗi

của màu và chữ

ở đó

“tiếng người bật ra như mũi tên” (*)

.

– đtc

16.7.2021

(*) thơ Lê Thánh Thư  

“hội hoạ mang cho tôi sự cứu chuộc / thơ ca mang cho tôi niềm an ủi” (Lê Thánh Thư)

tưởng nhớ hoạ sĩ/thi sĩ lê thánh thư.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s