Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | the boroughs are now littered with light (36)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

go, go now

against the mountain

the boroughs are now littered with light

if only summer greet us still

at the height of the palm trees

leaning into one other.

.

you leaning into my shoulder

the small sadness

as one in silence

at the precipice of summer.

.

the seasons could never

keep you

so let it go

the warm touch just this once

go, go now 

beneath the lifeless afternoon clouds

within the passing days

found yet each other

so go

go now

cross the river , pass the meadows

hand in hand

soundly in sleep

to the left is the forest

to the right are the hills and valleys

we should keep going

through the early morning fog

as to enter 

the half coloured canvas

half in delusions

half in truths

West – East

passing each other

.

passing each other

in moments of hurried

tranquility ….

.

August 2021

 

thôi về đi

dưới chân núi

phố đã châm đèn

dẫu mùa hè vẫn như đang vẫy gọi

bằng những hàng cọ cao

nghiêng chạm vào nhau.

.

em nghiêng vào vai anh

trút nỗi buồn im lặng

như chúng ta cùng im lặng

sau khung cửa mùa hè.

.

có mùa màng nào

giữ em lại được đâu

thì thả trôi đi

một lần chạm ấm

về thôi

về dưới xác mây chiều

trôi qua những ngày

khi ta chưa tìm thấy nhau

về thôi

về đi thôi

băng qua núi , băng qua đồi

tay trong tay

yên ngủ

bên trái là cánh trừng

bên phải là dốc đèo

chúng ta cứ lần đi

giữa sớm mai sương

như đi vào

bức tranh ươm màu dang dở

một nửa là hư

nửa thực

phía tây – phía đông

đi qua nhau

.

đi qua nhau

những chốc vội

bình yên ….

.

– đtc

 

lâu lâu cũng mần thơ tìn. minh hoạ màu chiều cho bài thơ. chút lãng mạn còn sót …17.8.2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

15 replies on “Đinh Trường Chinh | the boroughs are now littered with light (36)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s