Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | The smallest thought in the wind (33)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

let’s us think of each other

pray for one another

overcoming adversity is something we’ve done

.

the small things in all that’s immeasurable are never meaningless

keep sending it to each other, be it the smallest thought in the wind

live on, pass it on, by an undemanding awareness

.

July 2021

hãy nghĩ đến nhau

cầu  nguyện cho nhau

chúng ta đều đã hơn một lần vượt qua khổ nạn

.

những điều nhỏ nhặt trong cõi vô lượng này không bao giờ vô nghĩa

cứ gửi đến nhau, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng bay trong mây gió

cứ sống và trao đi, trong một tâm thức vô cầu

.

minh hoạ sáng. đtc

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Đinh Trường Chinh | The smallest thought in the wind (33)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s