Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:11 – the verse singing

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the verse singing

until

the waves of her pushes me

into a boulder

ashore

.

as I open

the book

fingers quivering

.

reading

see

her cropped hair

trying to expose

all the secrets

reserved for the shore

only she

and the boulder

knows

.

clearly 

the sea, the boulder, the world

breathlessly all wandering

searching for her

.

as she hangs up her 

bikini

as the waves of her

stop singing…

_____

bài hát

cho đến khi

những con sóng của nàng xô tôi

vào một tảng

đá, trên bờ biển

tôi mở

cuốn sách

ra, với ngón tay run rẩy

tôi đọc

và thấy

một mái tóc

cắt ngắn, như muốn tiết lộ

mọi bí mật

chỉ cho bờ

biển, nàng

và tảng đá

biết, mà thôi

rõ ràng

biển, tảng đá cũng như thế giới

đang lang thang

đứt hơi, tìm nàng

trong lúc nàng đang phơi

bộ đồ

bơi, khi

những con sóng của nàng

thôi hát…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 16:11 – the verse singing”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s