Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:12 – silent

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

silent

trials

the cold air

.

I’ve told you: I’m a flower

a gust of wind

that gently touches the nose

.

I’ve told you: the dark

in love is unnecessary

we forget

it’s a bit small, and fairly short

invasive

touching

for no reason 

at all

.

indeed

flowers, wither

like the one night

you stared at the fireflies

pungent like June

.

I’ve told you: I’m

hollow

with not a word

as I hid behind 

a tight hug

a little bashful, as I fall

soundly asleep

.

awkward is hope

since we’re

always 

afraid

_____

 

im lặng

thi hành

không khí lạnh

tôi đã nói với bạn: tôi là một bông hoa

một làn gió

chạm nhẹ vào mũi

tôi đã nói với bạn: bóng

tối là sự thừa thãi của tình yêu

chúng ta không nhớ

nó hơi nhỏ, và thấp thoáng

xâm phạm

chạm

vào

không có lý do

rõ ràng

bông hoa, héo

như lần bạn nhìn chằm chằm

vào con đom đóm trong một đêm

thơm như tháng Sáu

tôi đã nói với bạn: tôi

trống rỗng

không tiếng động

khi nấp phía sau một cái ôm

thật chặt

một cái nhìn hơi ấm, rơi vào

giấc ngủ

hy vọng khó lòng

vì chúng ta

lúc nào

cũng sợ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s