Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:14 – me on this side of the river

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

me

on this side of the river

ah no

by a hotel window

looking down at the Han river

.

a beam of light

splintering leaves upon the glass pane

as though I’m 

the dark…

_____

 

tôi

đứng bên này sông

à không

đứng bên cửa sổ khách sạn

nhìn ra sông Hàn

một cái cây ánh sáng

đập lá vào kính cửa

như thể tôi là

bóng tối…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 16:14 – me on this side of the river”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s