Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:15 – empty, my shirt completely empty

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

empty

my shirt completely empty

ah hah I see a crack on the belly

.

my pants completely empty

ah hah she’s laughing as though she’s floating in a dream

.

my tie hanging mid-air

ah the emptiness

choking me

.

still there

where, I need the emptiness

completely empty

her discarding

all the evidence that is me

bit by bit

.

here I reside

two empty eyes

a pair of empty shoes

empty feet

traces of sweaty

smelly 

socks

and an old newspaper

.

damn, did it rain

the sunlight blaring noon

looking through me

the emptiness

_____

 

rỗng

cái áo của tôi trống rỗng

a ha tôi nhìn vết nứt trên bụng

cái quần của tôi trống rỗng

a ha nàng cười như trôi vào mộng

cà-vạt của tôi treo trong không khí

ôi sự trống rỗng

siết cổ tôi

vẫn còn

nơi tôi cần trống rỗng

hoàn toàn trống rỗng

các dấu vết của tôi

nàng xoá

từng chút một

giờ đây tôi chỉ còn ngồi

hai mắt trống rỗng

đôi giày trống rỗng

hai chân trống rỗng

có vệt mồ hôi

mùi

tất chân và

báo cũ

cha ơi là mưa

nắng cũng như trưa

nhìn vào tôi

trống rỗng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s