Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:16 – I’m wandering around

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

I’m wandering around

asking myself

why not leave

my footprints behind?

.

I’m after the past

I’m after the future

I won’t look back

I’m afraid

I might not find

My shadow…

.

– you’re still alive?

– you’re no longer a poet…

.

a drunk asked out of the blue

“yes, yes,” I replied

quickly

“yes, yes,” quick like 

the torn soles of her shoes

mistakenly

wading 

the river

only after two night

in such a plight

_____

tôi đang lang thang

và tự hỏi

tại sao tôi

không để lại dấu chân người?

tôi đã đi theo ngày hôm qua

tôi sẽ đi theo tất cả các ngày sắp tới

tôi sẽ không nhìn lại

tôi sợ rằng

tôi không thấy cái bóng của

tôi…

– bạn có còn sống?

– bạn không còn là nhà thơ nữa rồi…

một gã say tự nhiên hỏi và

“vâng, vâng,” tôi trả lời

một cách nhanh chóng

“vâng, vâng,” tôi nhanh như

đôi giày há mõm

của nàng

có tội

lội qua sông

mới hai đêm

mà hỏng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s