Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:17 – I’ve been thrown from my standing as a poet

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

within the four walls surrounding inspiration

out of anyone’s earshot

I’ve been thrown 

from my standing

as a poet

.

on my way out

from the hopelessness

knowingly I messed with a woman 

with a look of seriousness

in thoughtless desire

recklessly

I fingered the allegory

.

I wanted to surrender

knowing

women like her

never

compose derogatory poetry

.

I wanted to ask God

begged His pardon

but He’s too far

now I’m randomly shouting protest

but what I am not

is Shakespeare

.

so in the end I’ve decided 

to share my voice

and the mystery of Shakespeare

with the guy always by her side

like a shadow

.

I am

a shadow of a shadow

listening to her mumbling:

.

– look, son

This meaningless poetry of yours

could still be a drop of life

glorious like last night

filling up to flow into a stream

after you, son, down

6 bottles

of red Saigon beer…

_____

hầu như tôi đã bị ném ra khỏi chỗ của thơ

tôi

trong bốn bức tường bao vây cảm hứng

không ai nghe

thấy

.

tôi lên đường, bắt đầu

thoát ra khỏi tuyệt vọng

để quấy rối một nàng mà ánh mắt

tôi hiểu là rất khó

khi tôi muốn như vậy

nên tôi bậy

bạ ngón tay của phép ẩn dụ

.

tôi thậm chí còn muốn đầu hàng

tôi biết

những người phụ nữ như nàng

không

làm thơ bậy bạ

.

tôi muốn nói chuyện với Chúa

xin phép Ngài

nhưng Ngài xa quá

nên tôi hét lên như bây giờ dân oan khiếu nại

nhưng như vậy tôi lại không phải

là Shakespeare

.

cuối cùng tôi chia

giọng nói của tôi

sự bí ẩn của Shakespeare

cho gã lúc nào cũng ngồi bên nàng

như cái bóng

.

tôi

làm bóng của một cái bóng

nghe nàng thì thầm:

.

– con trai

những bài thơ vô nghĩa của con

cũng có thể là một giọt cuộc sống

hay như tối hôm qua

nó đầy lên và đã chảy thành dòng

sau khi con nốc xong

6 chai

bia sài gòn đỏ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s