Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:20 – when he tagged flowers on her facebook

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

when he tagged flowers on her facebook page

his lips moved constantly

twisting

her tongue

lightly

into a solid ending

like the poem after each rhythmic throb

.

the crazy

thoughtlessness of a madman

a woodpecker stuck in an ant nest

destroying everything

letters, images

during the contest

the exchange

.

flowers

like something she spoke off

till her lips were swollen

her ears ached

her eyes

and his drifted

into the darkness 

and only until then

it will stop…

_____

khi anh tag hoa qua Facebook của nàng

đôi môi của anh đang di chuyển

và xoay

lưỡi của nàng

nhẹ nhàng

nó kết thúc tốt đẹp

như bài thơ sau mỗi âm tiết

những suy nghĩ

phát điên như người ngớ ngẩn

như chim gõ kiến bị mắc kẹt bên trong ổ kiến

chúng ta đánh bại tất cả

chữ và hình ảnh

trong cùng một trận

giao hoan

hoa

như câu chuyện

cho đến khi môi của nàng bị sưng

tai của nàng tê cóng

mắt của nàng

và anh

cùng trôi vào bóng tối

thì thôi

nha…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s