Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:4 – we shall wander and play for two days, at the start of spring

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

we shall wander and play for two days

at the start of spring

.

the professor worried we’ll be too relaxed

tết too busy making fruit candy

so he gave us more homework in Maths

Chemistry

X + Y = Z

.

we can but ride the bus

up the hill

the pines were separated in their own way

.

we’ve slept

a long sleep

knowing we would be late

.

in the end we must face

the homework that’s been given by him

with little resistance

since none of us wants a confrontation

we slipped away 

quickly like

a game of cat and mouse

.

quickly like

when she wrapped her wedding ring

in a piece of soft cotton wool

as she was 

thrown 

into

an all night

fight…

_____

chúng ta sẽ rong chơi hai ngày

khi bắt đầu mùa xuân

ông thầy giáo sợ chúng ta ham chơi

ngày tết cứ lo làm mứt

nên đã cho nhiều bài tập môn Hoá

môn Toán

X + Y = Z

chúng ta không thể không đi

xe buýt đến ngọn đồi

thông reo theo cách riêng của nó

chúng ta đã ngủ

một giấc thật dài

ngay cả khi biết mình sẽ bị muộn

cuối cùng chúng ta đối mặt

với mớ bài tập của ổng

thật dễ dàng

vì không ai muốn chống lại

chúng ta trượt đi

nhanh như lúc chơi trò úp máng

nước

nhanh như

lúc nàng băng chiếc nhẫn

bằng một miếng bông mềm

khi lao vào

trận

đánh

suốt cả

đêm…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 16:4 – we shall wander and play for two days, at the start of spring”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s