Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | shut – đóng (16)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

shut

I’m shutting down the afternoon

via the fractured streets

.

I’m shutting down the night

via the scent of sapless wines

.

I’m shutting down the day

via the lifting sunlight

.

I’m shutting down myself

via the palpable darkness

.

I’m shutting down time

via the time passed

.

I’m shutting down love

via a graveyard, the fall

.

September 2020

_____

đóng

tôi đóng lại chiều

bằng con phố rạn

.

tôi đóng lại đêm

bằng hơi rượu khan

.

tôi đóng lại ngày

bằng cơn nắng dậy

.

tôi đóng lại tôi

bằng bóng tối đầy

.

tôi đóng tháng ngày

bằng ngày tháng cũ

.

đóng lại cuộc tình

bằng nghĩa trang, thu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Đinh Trường Chinh | shut – đóng (16)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s