Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | the morning after the day before – buổi sáng sau ngày hôm qua (14)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Tan Dinh, Saigon, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the morning after the day before

through the door 

the distant autumn wilderness

hid the mountains

the mountains 

hiding another 

autumn wilderness

.

you’re hidden from me

beyond the West

through the door nothing but

distant, silent clouds

birds flying

looming autumn trees

sending you how

my quiescent embrace

.

wrapped

within(for you)

the freshness of the morning ?

.

a morning

the day after

yesterday .

.

November 2018

_____

buổi sáng sau ngày hôm qua

.
Xa từ khung cửa
là cánh rừng thu
sau cánh rừng thu
là những dãy núi
sau dãy núi đó
là một mùa thu khác .
.
anh không thể nhìn thấy em
bên kia phía tâyXa từ khung cửa
chỉ là những đám mây im lặng
vẫn đàn chim bay qua
hàng cây mùa thu ấy
làm sao gửi
vòng tay thinh không
.
làm sao gói lại
một buổi sáng thanh trong
gửi đến em ?
.
buổi sáng
sau ngày
hôm qua .

~~~~~~~

Buổi sáng sau ngày hôm qua

Xa từ khung cửa

là cánh rừng thu

sau cánh rừng thu

là những dãy núi

sau dãy núi đó

là một mùa thu khác .

anh không thể nhìn thấy em

bên kia phía tây

Xa từ khung cửa

chỉ là những đám mây im lặng

vẫn đàn chim bay qua

hàng cây mùa thu ấy

làm sao gửi

vòng tay thinh không

làm sao gói lại

một buổi sáng thanh trong

gửi đến em ?

buổi sáng

sau ngày

hôm qua

~~~~~~~~

The dawn  from yesterday

.

from the window

the forest fall

past the forest

the mountain looms

past the mountain

another forest

from me you’re out of view (out of view)

West out of view

.

from the window

far far there the silent clouds

the birds fly no doubt

the autumn trees send

wordless embrace

wrapped up how

a fresh morning, for you

sends my dear? (sends my dear)

the dawn

of yesterday

~~~~~~~~~

MUSIC SHEET

.

From the window

The forest fall

Past the forest

The mountain looms

Past the mountain

From me you’re out of view (out of view)

West out of view

.

From the window

Far far there the silent clouds

The birds fly no doubt

The autumn trees sends

Send you a wordless embrace

Wrapped up how a

Fresh morning for you

Send you dear

Send you dear

The dawn

Of 

Yesterday.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Đinh Trường Chinh | the morning after the day before – buổi sáng sau ngày hôm qua (14)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s