Categories
POETRY/THƠ

Bạch Diệp | Sisters and the village (2)

Bạch Diệp, the Vietnamese poet currently lives in Hue, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Bạch Diệp, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Sisters and the village

.

We are like wild thistle flowers

On the side of a hill in welcome of the morning breeze

Abreast the moon on the fourteenth

A source of fresh laughter from a heavenly well

.

Sisters, shouldering water from lotus ponds

In shattering pieces of a golden Sun

Scooping up birdsongs the jubilance of leaves

The village paths bright in the first light

.

Little sister lulled(by her sister) in the hammock grandma weaved

A lullaby the wholeness of a home

A lullaby the sweetness of a cornfield

A village in union an anthem of joy

.

A sky damp with the rain

The fields, the treasure chests of sadness 

Only the swarm of ants in the nook and cranny of the areca understand

Upon the fence, the breeze brimming

.

The scent and warmth of dry dung and hay comforting

We’re less helpless in our burgeoning youth

The blankets of the seasons through the windy nights

Through the leaves sounds of the village.

.

January 2021

_____

Chị em và làng

.

Chúng mình như những bông diếp dại

Trên sườn đồi đón gió sớm mai

Ngực nhú trăng mười bốn

Tiếng cười xanh giếng trời

.

Chị và em gánh nước ao sen

Mặt trời vàng ròng vỡ ra từng mảnh

Múc cả tiếng chim tưng bừng đám lá

Đường làng hớn hở những ban mai

.

Trên chiếc võng bà đan chị hát ru em

Ru qua hết một chái nhà

Ru về bãi ngô căng mật

Cả ngôi làng tràn khúc ngợi ca

.

Một bầu trời ướt đẫm nước mưa

Những khu vườn kho tàng buồn bã

Chỉ đàn kiến từ hốc cau biết rõ

Ngọn gió bờ rào rưng rưng

.

Mùi phân bò khô mùi rơm rạ ấm nồng

Cho ta bớt bơ vơ khi thấy mình đã lớn

Giữ tấm chăn mùa màng những đêm gió trở

Nghe tiếng làng qua kẽ lá thưa.

.

https://zingnews.vn/chi-em-va-lang-post1175887.html?fbclid=IwAR1E0411FhEPrg1P3t6rVFlY_MKNul-QteGA8QJ30kZXuzNNWzQq28stAcg

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Bạch Diệp | Sisters and the village (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s