Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:26 – the squeaky sound of the door hinge woke her

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the squeaky sound of the door hinge woke her

the odd sound unnerving

together with

the odd smell

.

she’s in bed

too frightened 

to even look up at the door

a mere shift of her chin

.

a damp wet fear

sinister projection

a vampire?

werewolf?

Bluebeard?

she cried: “Who’s there?”

as she was taught by her mother

recite the mantra like the wind

.

but it was unhinged

the gnarly creature

bit her

swallowed her whole

.

left a stroke of dawn

on the bed

like blood

_____

nàng tỉnh giấc nghe cánh cửa ọp ẹp

hoảng sợ với âm thanh kỳ lạ

và mùi hương

cũng lạ

nằm trên giường

nàng sợ hãi không dám nhìn ra cửa

dù chỉ là

ngoái đầu lại

sự ẩm ướt sợ hãi

tưởng tượng ma

cà rồng?

người sói?

quỷ râu xanh?

 

nàng kêu: “Ai đó?”

mẹ vẫn dặn và nàng vẫn nhớ

đọc thần chú như cơn gió

nhưng nó

con quái vật gầm gừ

cắn

và nuốt chửng nàng

để lại một vệt bình minh

trên chiếc giường

như máu…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 16:26 – the squeaky sound of the door hinge woke her”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s