Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:31 – the moon fell into a pond

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the moon

fell into a pond 

shimmered like a necklace

she likes to wear to school long ago 

.

the carp swallowed

the moon in its mouth

eyes dotted with clouds

.

the water bloomed

as soon as someone threw in 

a handful of shimmering stars

.

in the folds of the Sun’s crusty face

everything took a dark turn

bit by bit disappeared like bats

upside down dangling like a curtain of leaves

.

it all slows down is the end

as she bloomed

her body turned

into the moon

a carp in the pond

_____

 

mặt trăng

rơi vào ao

lóng lánh trang sức ngày xưa

nàng hay đeo đi học

con cá chép há miệng đớp

mặt trăng

và đôi mắt của đám mây

mặt nước nở hoa

khi ai ném vào

mấy ông sao sáng

trong nếp gấp hơi nhăn mặt của ông trời

mọi thứ đang trơ nên tối thêm

một tí, chúng biến mất với những con dơi

treo ngược trên rèm lá

sau cùng, làm chậm, nở hoa

nàng

cơ thể nàng

trở thành mặt trăng và con cá chép

cho cái ao…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 16:31 – the moon fell into a pond”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s