Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 16:37 – the demons beneath the bridge

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the demons beneath the bridge

the way back to the village

trilling sound of weasels

like the sudden screeching of the brake on a tire

.

its chewing and savouring 

the eager fame of mosquitoes

its steps green, weeds

through cracks in the concrete

where people pee and

litter

.

it warns everybody

all night by the clock

tick tock tick tock

the trilling of a weasel

right by everyone’s brown pillow

after exhaustive romps

.

rain in the morning

on my head falling

rocks

skulls cracking romps

.

the village

fur of a weasel tail growing longer still

like tadpoles

.

semen ejaculating 

four corners of the world

mayhem

many legendary procreation

.

like the idea of flying

it continues to swindle

scare little

children

_____

 

những con quỷ phía dưới cầu vượt

trên đường về lại ngôi làng

tiếng la hét của những con chồn

như tiếng rít của lốp xe thắng gấp

nó gặm nhấm

sự háo danh của đám muỗi, bước chân

của nó có màu xanh lá cây, cỏ dại

nảy mầm qua các trụ cầu bê-tông

nơi mọi người vẫn đến đái và

xả rác

nó cảnh báo mọi người

bằng tiếng chuông đồng hồ gõ suốt đêm

bíng boong

tiếng kêu của một con chồn

cứ nằm kề bên chiếc gối màu nâu của mọi

người, sau cuộc chơi rã rượi

sáng ra mưa

rơi vào đầu tôi

những viên đá

trò chơi vỡ đầu

ngôi làng

nơi lông đuôi chồn mọc dài ra

như nòng nọc

nó gieo tinh trùng

ra bốn phương trời

tơi bời

rất nhiều trò huyền thoại sáng tạo

như những trò bay cao

mà nó vẫn bịa ra

và nhát ma

con nít…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s