Categories
POETRY/THƠ

Cố Thành | A POET, DO NOT WORK (1)

Gu Cheng (1956-1993), a famous Chinese modern poet, essayist and novelist.

Lê Vĩnh Tài, an acclaimed Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

By Cố Thành/Gu Cheng , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A POET, DO NOT WORK

(thơ Gu Cheng poetry)

The job, not work, but a takeaway container

The poet does not work,

Do not use a small knife

To cut a slice each month

From a generous loaf of bread,

Yet, strange enough continued to live,

Continued to write never ceasing, ever happy.

People say to him

Don’t write so much

Too much, and it will turn into sludge.

The poet reply was

It is sludge

But with sludge, the flowers will bud.

The poet continued to write incessantly

The poet does not work,

Do not use a small knife

Nothing but an empty takeaway container.

March 2020

_____

NHÀ THƠ, CHẲNG LÀM VIỆC GÌ

(thơ Cố Thành poetry)

Việc làm, chẳng phải việc làm, chỉ là hộp đựng thức ăn

Nhà thơ, chẳng làm việc gì,

Chẳng có lấy một con dao nhỏ

Để mỗi tháng cắt một khoanh mỏng

Từ cái bánh mì dân dã thật to,

Thế mà, thật lạ lùng, vẫn cứ sống,

Vẫn viết lách không ngừng, vẫn hạnh phúc.

Bao nhiêu người bảo anh ta

Đừng viết nhiều như thế

Nhiều quá, sẽ hoá thành bùn cả thôi.

Nhà thơ trả lời

Thì đúng là bùn đấy

Nhưng bùn sẽ khiến cho hoa đâm chồi.

Nhà thơ, vẫn cứ viết liên hồi

Nhà thơ, chẳng làm việc gì cả,

Chẳng có lấy một con dao nhỏ

Chỉ là hộp đựng thức ăn rỗng không.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Cố Thành | A POET, DO NOT WORK (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s