Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Đoàn Phú Tứ | The hue of time (1)

Đoàn Phú Tứ, the Vietnamese poet, playwright and translator, born and died (1910-1989) in Hanoi, Vietnam. He graduated high school in 1932, left half-way through a law degree to pursue a career in newspapers like Phong hoá, Ngày nay, Hà Nội báo, Tinh hoa. He was the core advocate at the time for an unconventional literary movement. Đoàn Phú Tứ was a prolific playwright, the stage was his main source of creativity and thus rarely composes poetry, he was also the translator for the works of many renowned Western authors.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đoàn Phú Tứ, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

The hue of time

 

Upon dawn the crystal clear sound of birdsongs

Inside the cool tones of the wind 

Carried gently the warm scent of a spring yearning

 

The days of old no longer cold, the Qin consort

To her our quiet offerings

A cloudy sky lightly steeped in time

 

The hue of time is not cool

The hue of time is a soothing purple

The scent of time light

The scent of time a limpid tone

 

Hair like clouds the golden dagger

In reticence seclusion serve the emperor

Rather betray his desire

Then him to have seen her ravaged by time

 

A fateful hundred year severed

In the lingered scent of an old love

The scent of time a limpid tone

The hue of time a soothing purple

 

(October 2021)

—–

 

Màu thời gian

 

Sớm nay tiếng chim thanh

Trong gió xanh

Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình

 

Ngàn xưa không lạnh nữa, Tần phi

Ta lặng dâng nàng

Trời mây phảng phất nhuốm thời gian

 

Màu thời gian không xanh

Màu thời gian tím ngát

Hương thời gian không nồng

Hương thời gian thanh thanh

 

Tóc mây một món chiếc dao vàng

Nghìn trùng e lệ phụng quân vương

Trăm năm tình cũ lìa không hận

Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng

 

Duyên trăm năm dứt đoạn

Tình một thuở còn hương

Hương thời gian thanh thanh

Màu thời gian tím ngát

 

Đoàn Phú Tứ sinh ngày 10 tháng 9 năm 1910 tại Hà Nội, quê quán Tử Nê, huyện Tiên Du (nay là huyện Tiên Sơn), tỉnh Bắc Ninh. Ông đậu Tú tài Pháp năm 1932 sau đó, khi đang học dở trường Luật năm thứ hai thì bỏ học đi làm báo. Ông viết cho các báo Phong hoá, Ngày nay, Hà Nội báo, Tinh hoa. Năm 1942, cùng với Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Xuân Sanh, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Xuân Khoát sáng lập nhóm Xuân thu nhã tập. Ông là cây bút nòng cốt của nhóm chủ trương hình thức văn chương không theo khuôn mẫu này. Trong sự nghiệp sáng tác, Đoàn Phú Tứ soạn kịch, hoạt động sân khấu là chính và ít làm thơ, ngoài ra ông còn là dịch giả của nhiều tác phẩm của các tác giả lớn phương Tây.

 

Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá I, giảng viên Trường Văn hoá kháng chiến Liên khu V, giảng viên Trường Văn hoá kháng chiến Liên khu IV (1947–1948), làm việc tại tạp chí Văn nghệ Việt Bắc.

 

Ông qua đời năm 1989 tại Hà Nội.

 

Source: thivien.net

 

Đoàn Phú Tứ, the Vietnamese poet, playwright and translator, born and died (1910-1989) in Hanoi, Vietnam. He graduated high school in 1932, left half-way through a law degree to pursue a career in the newspapers like Phong hoá, Ngày nay, Hà Nội báo, Tinh hoa. He was the core advocate at the time for an unconventional literary movement. Đoàn Phú Tứ was a prolific playwright, the stage was his main source of creativity and thus rarely composes poetry, he was also the translator for the works of many renowned Western authors.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

13 replies on “Đoàn Phú Tứ | The hue of time (1)”

The work you do translating these inspiring creations is so admirable.
You grant us the opportunity to experience so many different lives.
Thank you.
Love, Ann.❤

Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s