Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | THE REFRAIN OF UKRAINE (31)

https://www.timesofisrael.com/bennett-holds-back-to-back-phone-calls-with-putin-zelensky-on-ceasefire-efforts/

Hoàng Xuân Sơn

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh…
Hometown: Vỹ Dạ, Huế.
Lý Thường Kiệt Primary
Bán Công High School and Quốc Học Huế High School
Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn.
Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.
After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề, Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn, Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ.

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)
Huế Buồn Chi (thơ,93)
Lục Bát (thơ, 2005)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE REFRAIN OF UKRAINE

I broke my glasses
Peeled off both irises
Thought life was blind
The aching truth

Those people
Don’t know from where
The rumbling sound of souls
The open graves

The rumbling of Russian tanks
Artillery
They shot at the people
Ukraine oh Ukraine

The resilient people of Ukraine
In a united front fought
In their homes are the enemy
Women hand in hand in combat

Let’s go to shelter
Oh those older and little babes
We will stay
In the spirit of our leader, Zelensky

No one will give us
The blue colours of the sky
The yellows of wheat flowers
The blooming brilliance

Hey you, you don’t belong on our land
Go home to your waiting mothers my friend
Poutine Putin
He’s a liar

We want peace
We want to heal
We don’t want death
From an imposter

We should save guard
The true meaning of peace
We will win
Ukraine oh Ukraine

)( )( )(

ĐIỆP KHÚC UKRAINE

Tôi bẻ gọng kính
Lột hai tròng mắt
Tưởng đời đã mù
Cơn đau sự thật

Bọn chúng bọn chúng
Không biết từ đâu
Rầm rập âm hồn
Mở toang cửa mả

Rầm rập Nga tăng
Binh đoàn đại pháo
Chúng nã vào dân
Ukraine Ukraine

Họ đã kiên cường
Đồng lòng chống trả
Giặc đã vào nhà
Đàn bà cũng đánh

Hãy đi lánh cư
Người già em bé
Chúng tôi ở lại
Cùng tinh thần Zy*

Không ai cho ta
Màu xanh của trời
Sắc vàng bông lúa
Rực ngời tâm hoa

Anh bạn xâm lăng
Về đi mẹ đợi
Poutine Putin
Là tên nói dối

Chúng tôi muốn yên
Chúng tôi muốn lành
Không muốn cái chết
Đến từ ngụy danh

Chúng ta gìn giữ
Chính nghĩa hòa bình
Chúng ta sẽ thắng
Ukraine Ukraine

)( )( )(

Hoàng Xuân Sơn
14 Mars 2022
*Zelensky, tên vị nguyên thủ quốc gia Ukraine đương nhiệm.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Hoàng Xuân Sơn | THE REFRAIN OF UKRAINE (31)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s